Σημαντικές ημερομηνίες

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων

12 Φεβρουαρίου 2016

Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών

19 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση Προγράμματος Συνεδρίου

22 Φεβρουαρίου 2016

Διεξαγωγή Συνεδρίου

5-6 Μαρτίου 2016

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών για τα Πρακτικά

31 Μαϊου 2016