Οδηγίες υποβολής εισηγήσεων - περιλήψεων

Τρόπος και Ημερομηνίες Υποβολής Περιλήψεων:

Ως τις 12 Φεβρουαρίου 2016 θα κατατεθούν οι περιλήψεις των εισηγήσεων (για προφορικές εισηγήσεις, αναρτημένες ανακοινώσεις – POSTERS και βιωματικά εργαστήρια) Mέγιστος αριθμό λέξεων, 300.

Παρακαλείστε να υποβάλλετε τις περιλήψεις ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες και τη δομή που περιγράφεται στο έντυπο υποβολής περιλήψεων ή στο έντυπο υποβολής βιωματικών εργαστηρίων, αντιστοίχως. Οι εισηγήσεις που δεν θα ακολουθήσουν την ζητούμενη δομή – ποιότητα, ίσως δεν θα αξιολογηθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Όσοι είχαν αποστείλει περίληψη για προφορική εισήγηση ή POSTER για το Αναβληθέν Συνέδριό της 27 – 29 Νοεμβρίου 2015 και έχουν ήδη ενημερωθεί ότι η εργασία τους έχει γίνει αποδεκτή, δεν χρειάζεται να την υποβάλλουν ξανά.
  • Όσοι όμως δεν έχουν λάβει την ενημέρωση αποδοχής παρακαλούνται να ξαναυποβάλλουν την περίληψη τους δομημένη σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.
  • Τα έντυπα κατάθεσης των περιλήψεων αποστέλλονται στο email : bullying@uom.edu.gr

Επιλογή Εισηγήσεων:

Η αξιολόγηση των εισηγήσεων θα βασισθεί στο σύστημα των δύο (2) ανεξάρτητων κριτών, που δεν θα γνωρίζουν κανένα προσωπικό στοιχείο του υποβάλλοντος, π.χ. τα ονόματα, τους τίτλους, τον επαγγελματικό φορέα. Ανάλογα με τις ανάγκες- δυνατότητες του Συνεδρίου, η Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει την αποδοχή ή μη και το είδος της παρουσίασης, π.χ. προφορική ή POSTER.

Η τελική ανακοίνωση αποδοχής ή μη των εισηγήσεων θα γίνει στις 19-2-2016.

Το πλήρες κείμενο των εισηγήσεων για τα πρακτικά του Συνεδρίου θα κατατεθεί ως τις 31-3-2016.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν προφορική εισήγηση ή poster παρακαλούνται να αποστείλλουν προς αξιολόγηση συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο έντυπο στην διεύθυνση mail : bullying@uom.edu.gr

AttachmentSize
bullying_entypo_ypov_eisig.doc144 KB