Χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη