Γενικές Πληροφορίες - Θεματολογία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες και Xώρος Διεξαγωγής του Συνεδρίου

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, 5 - 6 Μαρτίου 2016.

Επικοινωνία

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου με e-mail στη διεύθυνση: bullying@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310891334 (Πιπεροπούλου Μαρία), 2310891388 (Νοταρίδου Κατερίνα), 2310891386 (Ροδά Εύη).

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

· Πανεπιστημιακούς και Ερευνητές

· Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές όλων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

· Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

· Υπεύθυνους Φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα Σχολικής Βίας και Μειονοτήτων

· Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Ειδικούς Ψυχικής Υγείας, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νομικούς, Δικαστικούς

· Γονείς Μαθητών, μαθητές και άλλους ενδιαφερομένους


Θεματικές Ενότητες:

· Σχέση Bullying με Μαθησιακές Δυσκολίες, Αριστεία και Διάσπαση Προσοχής (ΔΕΠΥ)

· Ερευνητικές Μελέτες σε θέματα Bullying σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης

· Καινοτόμες – Αποτελεσματικές Πρακτικές που οδηγούν στην κατανόηση, πρόληψη και αντιμετώπισή του

· Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Γονέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του Bullying τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι

· Προγράμματα Σπουδών και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών σε θέματα Bullying

· Βιωματικά Εργαστήρια, αποδεδειγμένα αποτελεσματικών πρακτικών ευαισθητοποίησης και αντιμετώπισης

AttachmentSize
BULLYING - Οδηγίες για POSTER.pdf381.65 KB
BULLYING - ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ.pdf348.32 KB